För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

logo.png 

INTEGRITETSPOLICY

AB Bäckaskog Media (”Bäckaskog”), org.nr 556169-1485.

Kommer vid varje tillfälle tillse att kundens och leverantörens personuppgifter hanteras på ett lagenligt sätt.

Vi förbinder oss att inte sälja några personuppgifter vidare till 3:e part.

Dock kan personuppgifter lämnas vidare med anledning av ex.vis tvist eller myndighetsförfrågan.

Personuppgift, avidentifierad från org.-eller p-nummer, kan lämnas vidare till leverantör som ska utföra direktleverans till kunden.

Ansvaret för personuppgifter kvarstår dock i dessa fall hos Bäckaskog medan 3:e part beroende på omständigheterna kan bli ensamt

ansvarig alternativt kan ha ett gemensamt ansvar med Bäckaskog som biträde.

Den kund eller leverantör som begärt information eller rättelse, och inte ansett sig fått sådan inom en försvarbar tidsfrist från

Bäckaskog, kan framföra sitt klagomål till datainspektionen@datainspektionen.se

 

Personuppgiftsansvarig hos Bäckaskog är Anita Andersson anita@backaskog.se

 

Viktigt!

Om Du som kund eller leverantör av någon anledning, oavsett vilken, vill ha information om vilken uppgift som finns hos oss om dig,

kontaktar Du bara vår personuppgiftsansvariga, som utan längre dröjsmål kommer att besvara ditt önskemål.

Självfallet gäller även detta förfarande om Du vill ha någon uppgift korrigerad eller borttagen ur vårt register.

Ange ”Personuppgift” i ämnesraden på ditt e-mail för att säkerställa en snabb hantering av ärendet.

 

I.

De uppgifter som lagras hos oss består i IP-nummer och cookies (då Du inte valt att blockera detta i din web-läsare) då Du besöker

Bäckaskogs webplats.

Vidare kan vi behandla namn, adress, e-postadress, kunds referenskod, org. nr (kan vara lika med personnummer då kunden eller

leverantören uppträder som enskild firma).

 

II.

De personuppgifter vi samlar in direkt eller indirekt, både online och offline kan t.ex. ske:

(a) när vi anlitas för eller förbereder, administrerar eller utför uppdrag,

(b) när vi i övrigt ingår, administrerar eller utför avtal,

(c) när vi träffas vid möten, evenemang, seminarier, mässor, etc.,

(d) när du registrerar dig som mottagare av våra utskick eller kund i webshop,

(e) när du deltar och registrerar dig för att delta i våra evenemang,

(f) när du interagerar på våra sociala medier eller besöker vår hemsida,

(g) när du deltar i våra undersökningar,

(h) när du kontaktar oss via e-post, brev, telefon eller personligen,

(i) när du söker jobb eller på annat sätt anmäler intresse för jobb hos oss, eller

(j) när du på något annat sätt interagerar med oss.

 

III.

Syftet med de data vi lagrar om dig som kund eller leverantör till Bäckaskog är att kunna fullgöra våra avtal eller agera på ett

korrekt sätt inför ett tänkt avtal.

Därest vi inte erhåller erforderliga uppgifter kan vi inte erbjuda våra tjänster eller fullfölja våra åtaganden.

Det senare kan ex.vis vara fallet vid service-eller garantiärenden samt bokföringstekniska skyldigheter enligt lag.

 

IV.

För att i största mån värna om den enskildes integritet kommer eventuella utskick i digital-eller tryckt form vara avidentifierade

m.h.t.t. personnamn om personen i fråga inte härrör sig från en aktuell avtalspart.

Kund som inte vidare vill kontaktas avregistrerar sig via mailadressen till personuppgiftsansvarig hos Bäckaskog enligt ovan.

I speciella fall kan det på kundens eller leverantörens inrådan lagras andra uppgifter än vad nämnts ovan.

 

 

Start > GDPR
Annonser